Gudrun Abascal

Agent

Ludvig Kullander

Literary Agent | Illustrated Non-Fiction

Gudrun Abascal

GUDRUN ABASCAL är barnmorska med över fyrtio års erfarenhet inom förlossningsvården. I sitt dagliga arbete i förlossningsrummet har hon stöttat och hjälpt mängder av blivande föräldrar då deras barn kommit till världen, hon har skrivit böcker riktade till föräldrar och hälso- och sjukvårdspersonal och startat förlossningskliniker som bidragit till att förändra och förbättra vården för gravida och födande kvinnor. År 2006 belönades hon med S:t Eriks-medaljen av Stockholms stad och 2015 tilldelades hon Svenska Barnmorskeförbundets hederspris. Hon har skrivit flera böcker, bland andra Att föda (2000, ny utgåva 2018) och Att möta förlossningssmärtan (2009).

Books by Gudrun Abascal

Give Birth – The Swedish Way

Gudrun Abascal

All women are strong enough to give birth, but what actually happens inside your body during childbirth? What emotions can childbirth awaken? What are labour pains? What does the midwife do? And how can you prepare? Gudrun Abascal describes the child…

Swedish title: Att föda

Category: Non Fiction

Pub date: 16-10-2018

Format: 148x210 mm, 250 pages