Kristofer Ahlström

Agent

Ludvig Kullander

Literary Agent | Illustrated Non-Fiction

Kristofer Ahlström

KRISTOFFER AHLSTRÖM är född 1980 och doktor i teoretisk filosofi. Han har forskat vid Rutgers University och University of Massachusetts Amherst, och är numera knuten till Köpenhamns universitet. Han arbetar med frågor inom social kunskapsteori och empirisk psykologi. Detta är hans debut som författare.

Books by Kristofer Ahlström

Can you trust your gut feeling?

Kristofer Ahlström

Our gut feeling often leads us wrong. Our everyday life has few similarities with the nomadic life on the savannah where it made the difference between life and death.Therefore we are hopeless at judging risks, understanding simple facts on probabili…

Swedish title: Magkänslans anatomi

Category: Non Fiction

Pub date: 24-08-2010

Format: 176 pages